fbpx
Hopp til innholdet
image

Det Gylne Rosenkorset

Orientering

Om Skolens Symbol


Symbolet forklarer en transformasjonsprosess gjennom fire faser fra “et liv styrt av lavere, individuelle tanker og følelser” til “et liv styrt av høyere, universelle tanker følelser”.

Punktet:

Punktet representerer den universelle, evige bevisstheten som vi alle bærer i oss. Dette er det indre evige vesenet som er menneskets opprinnelige identitet. Dette vesenet eksisterer utenfor alle former for selvidentifisering og er kjent med mange navn som: Atman, indre selv, Nous, Lotusblomst, indre Kristus, Horus, Krishna, Hjertets rose, Åndsgnist osv …

Vi kan gjenkjenne denne “indre andre” som den delen av oss som er uforanderlig og ubelastet og som står alltid i en strålende frihet. Det er en del av oss som eksisterer gjennom alle forandringer som en stillhet og indre fred.

For Det Gyldne Rosenkorset er dette evighetsprinsippet det eneste grunnlaget for en ny, universell, bevissthet. Vi forbinder oss daglig til dette punktet gjennom en dyp lengsel for en evig kjærlighet og fred for hele verden og menneskeheten.

Trekanten:

Trekanten symboliserer en ny bevissthet som kommer opp av seg selv i alle som søker denne balansen. Trekanten danner da av seg selv en balanse mellom tre nye kapasiteter:

1 – Et nytt tankeliv kjennetegnet av ikke-egoistiske tanker og av en indre stillhet.
2 – Et nytt følelsesliv som er kjennetegnet  av kjærlighet for alle og av en indre ro og fred i hjertet.
3 – Et ny handlingsliv kjennetegnet av handlinger som er kun basert på disse nye, rene, altruistiske tankene og følelsene.

Slike handlinger fra vår indre fred skaper alltid en fred og balanse i verden rundt oss og kaller alle opp til den samme indre fred.

Når vi handler ut av denne trekanten av evig bevissthet, er vi koblet til en helt annen, nøytral form for energi som er utenfor denne kausale verden.

Firkant:

Firkanten antyder neste trinnet som er en transformasjon som utvikler seg fra denne nye energien.

De fire sidene symboliserer en transformasjon av menneskets konstitusjon som er laget av et tretall eterlegemer og en fysiske kropp. Alle 4 begynner å få næring fra denne nye klare energien

Firkanten står derfor for et transformert menneske med
1 – en ny mental-legeme (som er strålingskroppen av tanker),
2 – en ny astral-legeme (som er strålingskroppen av følelser),
3 – livs-legeme (som er strålingskroppen av fysiske kroppen),
4 – og fysiske kroppen.

Slik finner hele mennesket sin opprinnelige harmoni tilbake.

Sirkel:

Sirkelen symboliserer en perfekt transformasjon til den ene universelle eksistensen. Så eksisterer det da en perfekt enhet av de 3 kapasitetene og de 4 kroppene som alle har blitt til ett i dette guddommelige lyset. Dette mennesket har da som eneste formål å hjelpe alt og alle i retningen av det Evige.

Disse fire fasene av :«punkt», «trekant» , «firkant» og «sirkel» er universelle og kan også finnes i for eksempel hinduistiske læresetninger fra «Kama», «Manas», «Buddhi», «Atman», eller i bibelen som «Herodes», «Johannes», «Jesus» og «Kristus».